Gabioni su žičani Kavezi ispunjeni kamenom, a idealna su zaštita za erozivna područja, za regulaciju rečnih tokova, za zaštitu obala, puteva,
željezničkih pruga, šumskih i poljoprivrednih Poseda. Za punjenje kaveza najpogodniji je onaj materijal koji omogućava maksimalno ispunjavanje
žičanog kaveza. Upotrebljavaju se kamen čiji su komadi veći od oka na armaturi kaveza.
Upotreba žičanih kaveza bolja je od betonskih zaštitnih zidova jer su zidovi i branici kod žičanih kaveza mnogo veće elastičnosti i mogu izdržati puno
veće dilatacije zemljišta.Vek trajanja je 20 godina.
Vrlo je važno istaći da su objekti od gabiona znatno jeftiniji od betona.