Gabioni fasada veoma poseban oblik fasadnog dizajna.

Fasadne gabione karakterise jednostrana čelična mreza koja dozvoljava da postignemo male debljine.
Prednosti su u prekrivanju betonskih oronulih zidova koji su izlozeni lošim vremenskim uslovima gde često dolazi do pucanja,tamo gde se zahteva fleksibilnost, gde nijedan materijal nemoze dugo izdrzati gabioni ce ostati čvrsto fiksirani na zidu.