Šta su gabioni?

Gabioni su ustvari metalni kavezi ispunjeni materijalom unutra. Kavezi su izrađeni od nerđajućeg čelika koja se varanjem spaja u mrežu, koja je dovoljno čvrsta da izdrži težinu kamena kojim se ispunjava. Mogu se koristiti dekorativno i kao zaštita u vidu potpornih zidova.

Koje su prednosti gabiona?

Kroz dugo korišćenje gabioni su se pokazali veoma dugotrajni.
Za dekoraciju gabioni su idealno rešenje, zato što se odlično uklapaju u prirodno okruženje. Mogu se ispunjavati materijalima različitih boja i oblika koje se tako mogu uklopiti sa vašom kućom ili dvorištem. Spadaju u ekološka rešenja jer ničim ne zagađuju okolinu.
Održivost: Kada se koriste kao pregradni zidovi ili dekorativni elementi u kućama mogu pružiti pasivno hladjenje, tako što propuštaju strujanje vazduha, ali i time što se sam kamen sporije zagreva. Gabioni su paro propusni i ne zadržavaju vlagu.
Za postavljanje gambiona nisu obavezni temelji jer oni sami kunstrukcijom, težinom i trenjem sa podlog daju odličnu čvrstinu. Ako se koriste kao potporni zidovi, njih vremenom sa podlogom spoji zemlja i vegetacija, što značano pojačava stabilnost. Takođe oni se mogu pokretati zajedno sa tlom u slučaju zemljotresa.

Koji materijali se mogu upotrebljavati za popunjavanje gambiona

Mi najčešće koristimo kamen u raznim bojama i veličinama, koji je i najtrajniji. Za ispunu se najčešće koristi kamen koji će se uklapati u dizajn samog okruženja. Može se koristi bazalt, krečnjak ali i druge vrste kamena. Kamenje je nepravilnog oblika i nema nikakva štetna dejstva.

Od kada se koriste gabioni?

Gabioni su stariji nego što mnogi misle. Prvi put su se koristili pre 7000 godina u starom Egiptu. U našem dobu se često mogu videti kao potporni zidovi za stabilizaciju obala, rečnih tokova, autoputeva i raznih padina od eropzije.

Koliko koštaju gabioni?

Cena može značajno varirati od veličine kaveza, gustine i debljine pocinkovanje žice. Gustina žice zavise od veličine materijala kojim se puni, jer otvori moraju biti manji da materijal ne bi ispadao. Gabioni se mogu praviti u bilo kojo veličini. Cena zavisi i od samog kamena koji će se koristiti za ispunu.
Za postavljanje gabiona nisu potrebni posebni gradjevinski radovi, sami zidovi mogu biti jevtiniji od tradizionalno zidanih zidova.
Za primer: