Designer: Joomla Templates 3.2

Armirano zemljište

 

 

Armirani zemljani zidovi mogu biti potporni ili noseci zidovi ; strukture za zadržavanje ili stabilizaciju nasipa i padine , prisustvo geo elemenata i geo mreza pobolljsava unutrašnje karakteristike zemlje u kojima su umetnute i samim tim omogucuje trajnu i stabilni soluciju.

Posebno u  slučaju potpornih konstrukcija , nase je resenje  tehnički i strukturalno paralelno sa zidovima od armiranog betona, a pored toga ima veliku ekonomsku  prednost jel je jeftinije resenje od betona a i ima manji uticaj na okolinu .

 Armirano Zemljišta je sistem izgradnje potpornih i nosecih zidova kao i masivnih nasipam nagnuto 60-80, i sastoji se isključivo od zemljanih  slojeva, pravilno zbijenih između slojeva  geomreže ili geotekstila koje su proracunate sa adekvatnom zateznom snagom da bi zid izdrazao potisne linije  , bez upotrebe betona. .Ø
 Spoljni profil zida se postize preko vec presavijene - zavarene žičane mreže , izgrađena od čelika za armiranje promenljivog  prečnika od 8 mm ili  6 mm  . to  omogućava rast trave a i kosenje sa tradicionalnim sistemima.

 
Veličina mreže panela je promenljiva , sa maksimalnom dimenzijom kocke od oko 14 cm . On je dizajniran da smanji formiranje ispupčenja prilikom punjenja i sabijanja, i zaštite od erozije i ultara ljubicastih zrakova
.

Travnata prostirka može da se normalno zadržavaju prirodnim  nagibom od oko 65 ° , plus ili minus 5 ° , u zavisnosti od karakteristika i oblasti mikroklimatskih ekspozicije . Iza ovog ugla ( i garantovanim rezultatima ) , preporučljivo je da se organizuje sistem za navodnjavanje kap po kap ili mikroporozne cevi .Ø
Konačna aspekt zida posle osemmljivanja je zeleni travnati tepih , čime se izbegava negativan uticaj na životnu sredinu cementnih zidova .Ø


 Osim toga ,visoka elastičnost strukture je da se mogu ugraditi i na zemljistima sa niskom nosivnom moci jer je u mogucnosti adaptacije i deformacije bez velikiog uticaja na globalnu namenu zida. .
 Velika je prednost resenja je tehnička i ekonomska zbog značajnog i vidljivog niskog uticaja na prirodnu okolinu , struktura je  otporna na sile gravitacije i potisne sile, ali takođe ima prednost zbog otpora tla usled trenja sa geomrežama . Izračunato ispravno , špruža visok faktor sigurnosti i povećava sposobnost da izdrži velike statička i dinamička opterećenja 

 

Izgradnja zidova sa sistemom armiranog zemljista uključuje sljedeće:

Geotekstil / geomreže raširena horizontalno između slojeva tla svakih 60 cm debljine sloja  koja se sastoji od geomreže od polipropilena ili poliestera čvrstoće oko 40 × 20 KN / m ili više  u zavisnosti od opterećenja.

Oplata  od elektro varene mreze  8 mm sa otvorima na oplati različitih veličina do max 14 cm.

Oblikovane čelicne šipke i klinove d. 8 mm.

Biorazgradljiva mreza protiv erozije koja potpomaze korenju trave ili drugih zbunastih biljki i cveca pri rastu , a u kratkom periodu sluzi kao zastita od erozije

 Montiranje  i zemljani radovi unutar nasipa (zemlje ili sljunka), izmedjeu dva sloja geo mreza (60 do 75 cm visine).

Sabijanje svakog sloja od 60 do 75 cm u dva kruga od po  30/37,5 cm  , svaki sa posebnim vibracijama  valjka visoke vrednosti, specifičnog  pritiska prenosa na tlo :

           
frekventni cilkus 30 clks. / sek .
Amplituda 19 mm
ukupna centrifugalna sila primenjuje na zemljište 7,1 tone
širina valjka bubanj 85 cm

 

 

Intervencija tehnikom armiranog zemljanog  potpornog zida 

 

Posle zavrsetka intervencije sadjenjem zbunastih biljaka. 

 

 

Potporni armirani zemljani zid u fazi izgradnje , privatnog dvorista.

 

 

Baza ( temelj ) armiranog zemljanog potpornog zida.

Tuesday the 28th. .